Hvad gør vi i Netværk for Socialt Ansvar?

Netværket er et ledernetværk, hvilket betyder, at det altid er den øverste leder for en organisation, som deltager (ikke bestyrelsen). I netværket arbejder vi på at skabe en bæredygtig frivillig social sektor gennem samarbejdet på tværs i organisationerne.

Vi vil gerne  styrke samarbejdet mellem civilsamfundet, den private og den offentlige sektor, og det vil vi gerne gøre sammen i netværket. 

Der er mange temaer, som vi har til fælles, og det er godt for os at stå sammen på et område, som er præget af ekstrem omskiftelighed hvad angår interesse og finansiering.

Vi ønsker at styrke og favne det frivillige sociale område bredt.

Hvad gør vi i netværket?

• Vi skaber værdi gennem fag-faglig sparring med ligesindede

• Vi adresserer fælles udfordringer som kan debatteres og evt. løses i netværket

• Vi målretter vores offensive tilgang til det offentlige og politikerne

• Vi tilbyder vidensdeling og inspiration i et fortroligt forum

• Vi skaber rum for fælles innovation

• Vi giver plads til at gå i dybden med temaer indenfor organisationernes områder

Hvor ofte mødes vi?

• 3-4 gange årligt

• 1 stor årlig konference, hvor eksterne interessenter, politikere og samarbejdspartnere inviteres. 

• Alle møder faciliteres og afholdes af Fonden for Socialt Ansvar

Pris

Netværket finansieres p.t. af Fonden for Socialt Ansvar, derfor koster det ikke noget at være med i netværket.