Sådan er vi organiseret

Fonden for Socialt Ansvar fungerer som paraply-administration for flere frivillige sociale indsatser og er en national aktør inden for det frivillige sociale område.

Indsatserne i Fonden for Socialt Ansvar er primært finansieret gennem private og statslige midler. De lokale frivillige indsatser er primært støttet gennem private og kommunale midler. Fondens medarbejdere bistår de frivillige i deres daglige arbejde og arbejder herudover med koncept- og metodeudvikling, netværk, rugekassen og meget andet. Alle fondens indsatser er i det daglige organiseret under en styregruppe, som fungerer som sparringspartner for cheferne for de enkelte indsatser. Fonden for Socialt Ansvars øverste myndighed er vores bestyrelse.

Fonden for Socialt Ansvar driver også Netværk for Socialt Ansvar (NFSA), som pt. består af 65 mellemstore frivillige sociale organisationer, som alle arbejder for at hjælpe udsatte grupper i samfundet på områder, hvor det offentlige ikke prioriterer eller har midler til at sætte ind.