Om Fonden for Socialt Ansvar

I Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer og ønsker at gøre tingene på en anden måde.

Fonden for Socialt Ansvar sikrer rammerne for en lang række sociale organisationer startet af frivillige ildsjæle.

Når ilden brænder hos de mange frivillige ildsjæle, gøres et kæmpe, beundringsværdigt arbejde på forsømte områder, hvor stat og kommune ikke slår til. Hver 7. dansker er hvert år i kontakt med en af disse frivillige sociale organisationer. Derfor er det vigtigt at sikre, at disse ildsjæle ikke brænder ud eller slukkes af administration, fundraising og excelark.

Fonden for Socialt Ansvar tager sig af dette arbejde omkostningseffektivt og sikrer, at flammen fortsat brænder. Gennem Fonden for Socialt Ansvar er sociale indsatser sikret adgang til kompetencer, der er nødvendige for deres overlevelse: Professionel ledelse, organisationsudvikling, økonomisk og finansiel ekspertise, fundraising, kommunikation og politisk interessevaretagelse.

Så de frivillige ildsjæle kan gøre det de er bedst til og gøre verden bedre for de forsømte og oversete i vores samfund.

Hos os får små sager en større rede

Populært sagt, så skaber vi synergier og får masser af fordele ud af at have fælles drift under paraplyen Fonden for Socialt Ansvar. Vi rationaliserer og optimerer. Og vi arbejder ud fra devisen; én husleje kan huse flere sager. Således byder vi ind med en unik struktur, hvor bevilligede midler bliver forvandlet til hjerteblod og brugt på sagerne og i marken – og ikke til administration, bureaukrati og forvaltning.

Alle vores indsatser bygger på et fundament af, at en langsigtet indsats er den bedste investering for den enkelte – og for samfundet.

Aktiviteter og indsatser

Hos Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi inden for fire aktivitetsområder:

Egne indsatser
Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation, der også selv driver en række frivillige sociale indsatser.

Læs mere om vores indsatser her

Social innovation
Vi arbejder med social innovation på flere niveauer.

Læs mere om vores arbejde med social innovation her

Fællesskab
Vi arbejder for fællesskabet. Det gør vi bl.a. ved at deltage i Frivilligrådets arbejde, huse et bofællesskab af sociale projekter og drive Netværk for Socialt Ansvar.

Læs mere om Netværk for Socialt Ansvar her


FNs verdensmål
Vi arbejder hele tiden aktivt for, at alle vores aktiviteter understøtter FNs verdensmål