Foredrag, workshops og facilitering

I Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi ud fra open-source princippet. Vi deler gerne vores erfaring og resultater med andre, som kan bidrage til at gøre verden et bedre sted for sårbare og udsatte grupper i Danmark. Frivillighed kan noget særligt og det er vigtigt at formidle.

Netværk for Socialt Ansvar

3-4 gange årligt inviterer vi til netværksmøde i vores ledernetværk Netværk for Socialt Ansvar, som pt. rummer ca. 65 små- og mellemstore organisationer.

Indholdet til møderne har flere former og veksler imellem strategi og dialog omkring vilkårene på det frivillige sociale område, til workshops hvor eksterne aktører bidrager med viden, sparring omkring ledelse af frivillige eller til stormøde med Fondene i Danmark, hvor partnerskaber og langsigtede løsninger debatteres.

Netværket drives og faciliteres af Fonden for Socialt Ansvar og er et led i vores arbejde med at løfte det frivillige sociale område og sikre samarbejde imellem den offentlige og private sektor og civilsamfundsorganisationerne

Folkemøde

Det er vigtigt for os at dele ud af den unikke viden, som vi kan generere i en paraplyorganisation som vores. Derfor stiller vi hvert år på Folkemødet vores dygtige medarbejdere til rådighed for andre i relevante debatter og foredrag, hvor vi kan bidrage med viden.

Samtidig er Folkemødet også et sted, hvor vi har lejlighed til at mødes med mange andre aktører, lytte til debatter og skabe nye samarbejder på tværs af sektorerne.