LifeMap

Alt for mange unge mistrives. LifeMap er en hjælp og vejledning til unge i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser, når livet bøvler på meget forskellig vis.

Drømmen om det perfekte liv som unik, populær, klog, lækker osv. lever stærkt i de unges bevidsthed og lægger et kæmpe pres på deres forventninger til sig selv. Gymnasieelever går til psykolog som aldrig før, bekymrende mange føler sig ensomme og deprimerede, begrebet 12-talspiger bliver flittigt brugt, og alarmerende tal om frafald har præget overskrifterne gennem de seneste år.

Fælles for de unge, der mistrives er, at de konstant har det kritiske blik rettet mod sig selv. Det kan skabe et enormt pres at leve op til de succeskriterier, der pumpes ud både politisk, i medier og i samfundskulturen. De skal begå sig socialt på en række fronter, gå på det hippe gymnasium, være in i venneskaren, passe deres krop og være den dygtige elev, der klarer sig godt. Samtidig tør mange unge ikke at åbne op og søge hjælp, før det er for sent – med store konsekvenser til følge. Der er brug for rådgivning, inden problemerne vokser sig store, og der er brug for, at de unge får bedre tro på sig selv og deres egne evner. Dét hjælper LifeMap med.

Unge guider unge

LifeMap er opdelt i 11 temaer, som er defineret af de unge selv, og som dækker over de problemer, som unge ofte støder på. Det kan fx være det perfekte liv der iscenesættes på sociale medier eller høje forventninger til sig selv ift. karakterer.
Det særlige ved appen er, at den indeholder en række film med unge, som selv har været i samme situation. Det giver de unge en god mulighed for selvrefleksion at kunne spejle sig i andre, der har haft lignende problemer, og som giver råd og vejledning til løsninger og derigennem modne den unge til fx at søge professionel hjælp, inden problemerne bliver for store.

Læse mere på LifeMaps hjemmeside