Nordisk samarbejde

Fonden for Socialt Ansvar og vores indsatser arbejder med nordisk samarbejde såvel strategisk som operativt. Samarbejdet på tværs af landegrænser udmønter sig på mange niveauer, men fælles er, at vi udveksler erfaringer og lærer af hinanden og det skaber udvikling i et professionelt miljø. Alt sammen for at vi kan blive endnu bedre til at hjælpe udsatte og sårbare grupper i Danmark.

Natteravnene

Natteravnene Danmark er opstået efter forbilleder i henholdsvis Norge og Sverige, der begge havde Natteravneinitiativer før vi havde i Danmark.
Det betyder, at Natteravnene i Norden, herunder også Grønland og Færøerne, der organisatorisk hører under Natteravnene Danmark, arbejder tæt sammen i forhold til videndeling og erfaringsudveksling. Mindst én gang om året mødes sekretariatscheferne fra Norge, Sverige og Danmark, og under møderne bliver der både informeret om ungdomskultur i de respektive lande, drift af de forskellige organisationer og ikke mindst udfordringer, som kan være politiske, målgruppebårne eller organisatoriske.

Det nordiske fællesskab er vigtigt i forhold til at udveksle erfaring og afprøve teser, som kan være til gavn for indsatsen med at passe på unge, der er ude på egen hånd i natten.

baba

Fonden for Socialt Ansvar stedede baba i 2013, og baba er derfor et relativt nyt koncept i Norden. Babas succes og gode resultater med at skabe aktive deltagende fædre har gjort, at de øvrige nordiske lande løbende opsøger baba for at få viden om, hvordan baba fungerer, hvilke metoder baba bruger og hvad der skal til for at starte et lignende projekt i deres respektive lande. Vi arbejder open-source og deler gerne vores viden med andre til gavn for målgruppen.

Det betyder, at baba-sekretariatet har fungeret som sparringspartner for repræsentanter fra de øvrige nordiske lande, og det har bl.a. udmøntet sig i projektet ’Bydelsfædre’ i Oslo, som er inspireret af baba i Danmark.

Bydelsmødre

Det frivillige Bydelsmødre-koncept er udviklet i Danmark og blev udviklet i Fonden for Socialt Ansvar. Med inspiration og læring fra de danske Bydelsmødre, er konceptet nu udbredt til Oslo, Helsingborg og Helsinki (Vantaa). Her har Bydelsmødrenes Landssekretariat været i tæt kontakt med de andre nordiske Bydelsmødre-grupper under hele processen, og har hjulpet særligt nordmændene og finnerne godt på vej. Bydelsmødre i Danmark og de nordiske lande har afholdt udvekslingsprogrammer, hvor udveksling af erfaringer, synergier, styrker og fælles udfordringer har været på dagsorden.

Bydelsmødrene er i løbende kontakt med andre nordiske Bydelsmødre for sparring, og vi har et ønske om på sigt at afholde en fælles nordisk konference.