Stærke Fællesskaber

Stærke fællesskaber er essentielt i arbejdet med at forebygge og forhindre ekstremisme og radikalisering. Temaer og problematikker, som vi i Fonden for Socialt Ansvar har stor viden om og fokus på i vores indsatser baba og Bydelsmødre.

Vi var derfor et naturligt valg til at byde ind med vores ekspertviden om blandt andre etniske minoritetsgrupper, ekstremisme og radikalisering, til CERTA’s (CERTA Intelligence & Security A/S er en efterretnings-, analyse- og sikkerhedsvirksomhed) arbejde med rapporten ’Stærke fællesskaber’, som er udarbejdet med støtte fra Trygfonden – og med input fra en række relevante aktører.

Rapporten er blevet et omfattende værk med en lang række materiale tilknyttet i form af både læringsmaterialer, film og faktuel viden omkring betydningen af fællesskaber, og hvordan vi i et moderne samfund kan forebygge ekstremisme og radikalisering. Vigtig viden, som nu skal ud og leve og gøre en forskel i det danske samfund. I forlængelse af vores bidrag til rapporten og det gode samarbejde med CERTA har gjort, at Fonden for Socialt Ansvar nu har overtaget Stærke fællesskaber og fremadrettet vil al materialet fra rapporten være at finde på vores hjemmeside. Det er en naturlig forlængelse af samarbejdet og falder i god tråd med det vigtige arbejde som baba og Bydelsmødre hver dag gør for at sikre en god integration, stærke mødre og fædre og glade børn, som trives og får de bedste forudsætninger for et godt liv. 

Læs mere om Stærke Fællesskaber på siderne herunder.