En Håndsrækning

I et partnerskab med Egmont Fonden har vi i Fonden for Socialt Ansvar i 2019 og 2020 uddelt økonomisk støtte til udsatte familier igennem vores indsatser Bydelsmødre og baba.

Formålet med En Håndsrækning er at give støtte til udsatte børn og deres familier. Støtten skal gå til at hjælpe børn og unges læring og udvikling og kan fx gå til skoleudstyr, lejrture, udstyr til sports- og fritidsaktiviteter, fødselsdage o.l. Støtten uddeles til børn og familier, som i forvejen er i kontakt med Bydelsmødre og baba, og som har børn i husstanden under 18 år.

Vi ønsker at sætte fokus på, at der i Danmark findes børn, unge og familier, som har behov for økonomisk støtte for at få bedre forudsætninger for at blive en ressourcestærk familie, der kan give deres børn mulighed for at deltage i fællesskaber samt ikke lide væsentlige afsavn i forhold til deres kammerater og dermed være i stor risiko for at ende uden for fællesskabet og i  ensomhed”, siger Mai-Britt Haugaard Jeppesen, programchef for Familieområdet i Fonden for Socialt Ansvar og ansvarlig for projektet

I efteråret 2019 uddelte Fonden for Socialt Ansvar direkte støtte til 208 børn fordelt på 73 familier og i foråret 2020 fik 642 børn fordelt på 247 familier glæde af støtten fra En Håndsrækning

Støtten uddeles igennem frivillige i baba og Bydelsmødre og uddeles til familier, der opfylder følgende kriterier:

  • Sygdom eller handicap i familien
  • Pludseligt opstået krise fx skilsmisse
  • Små børn under 2 år i familien
  • Børn, der begynder i skole eller gymnasie efter sommerferien.
  • Familier der er særligt hårdt ramt af Corona-krisen (2020)