Organisering og fællesskab

Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation for en række indsatser, som alle arbejder for at gøre livet bedre for udsatte og sårbare grupper i Danmark. Vi samler administrative opgaver under én hat og sikrer rammerne for de frivillige ildsjæle, som dermed kan gøre det, de er allerbedst til. At hjælpe dem, som har brug for en ekstra hånd i ryggen. Vores organisering samler det frivillige sociale område, og sikrer samarbejde imellem det private, det offentlige og civilsamfundet.

Franchise

Alle Fondens indsatser drives efter den samme franchisemodel, som sikrer kontinuitet, styring og resultater, vi kan være tilfredse med. Vi er den samlende enhed, som bidrager til at små- og mellemstore organisationer kan vokse sig større og blive landsdækkende. Mindre organisationer, som er med til at svare på aktuelle samfundsproblemer, får mulighed for at franchisegøre deres idé og blive organiseret under Fonden for Socialt Ansvar og dermed flytte indsatsen op på næste niveau med et professionelt bagland, der kan sikre skalering, udvikling, fælles organisering og good governance.

Netværk for Socialt Ansvar

Netværk for Socialt Ansvar er et netværk for ledere af små og mellemstore frivillige sociale organisationer og rummer pt. omkring 65 organisationer. Formålet med netværket er, at frivillige sociale organisationer opnår et større samarbejde og i højere grad kan have en offensiv rolle i forhold til politikere og andre beslutningstagere, den offentlige sektor og den private sektor. Netværk for Socialt Ansvar skaber værdi gennem faglig sparring og kompetenceudvikling, giver mulighed for at drøfte fælles udfordringer og videndeling på kryds og tværs af organisationer i et fortroligt rum.

I Netværk for Socialt Ansvar mener vi, at fællesskab blandt frivillige sociale organisationer gør os alle stærkere.

Bofællesskab

I Fonden for Socialt Ansvar driver vi et bofællesskab, hvor vi og andre frivillige sociale organisationer bor under samme tag. Det giver en økonomisk fordel for små- og mellemstore organisationer at dele faciliteter som køkken, møderum og kopimaskiner, og giver derudover mulighed for sparring og samarbejde på tværs med andre organisationer på gangen.

Synergier opstår og gode idéer fødes. At samle administration skaber et effektivt arbejdsklima og sikrer, at vi kan bruge ressourcerne rigtigt. Det ligger os derudover meget på sinde at bevare et godt arbejdsmiljø og vi vægter sociale fællesskaber på tværs af vores organisationer højt.

Frivilligrådet

Frivilligrådet er et statsligt råd, der uafhængigt rådgiver børne- og socialministeren samt Folketinget om den frivillige sektors rolle i forhold til sociale udfordringer. Frivilligrådet og dets medlemmer arbejder for at styrke frivillige og frivilligsektorens vilkår og betingelser. Vores administrerende direktør Thit Aaris-Høeg blev i 2018 valgt ind i Frivilligrådet, og vi er glade for den anerkendelse det er at have en stemme i Frivilligrådet, så vi også i det fora kan arbejde for at forbedre vilkårene for den frivillige sociale sektor.

Læs mere om Frivilligrådet.