Børn og trivsel

Vi arbejder med børns trivsel på tværs af flere af vores indsatser. Børn skal have de bedst mulige forudsætninger for et godt liv, ligesom en tryg barndom med kærlighed og omsorg skal være en selvfølge.

En Håndsrækning

Sammen med Egmontfonden har vi fået mulighed for at give økonomisk støtte til nogle af de familier, som baba og Bydelsmødre er i kontakt med. Støtten tildeles ud fra en række kriterier, men fælles er, at den går til de familier, der er i størst nød, og hvor der måske er sket en særlig hændelse, som sygdom eller skilsmisse. Den økonomiske håndsrækning er til børnene og kan dække udgifter til fx fritidsaktiviteter, skoleudstyr og lejrture.

At være en del af et fællesskab ved vi er essentielt for at trives og evne at tage imod læring. Tanken bag En Håndsrækning er at give børn i sårbare og udsatte familier de samme muligheder som børn fra ressourcestærke familier. At føle sig på lige fod med andre børn er et skridt på vejen til et godt liv.

baba

I baba arbejder vi for at gøre etniske minoritetsfædre mere aktive i deres børns liv. Vi ved, at aktive og deltagende fædre øger chancen for at børn gennemfører en uddannelse og samtidig har en positiv effekt på børnenes trivsel. Derudover har børn med aktive og deltagende fædre mindre risiko for at ende i kriminalitet og radikalisering i værste fald.

baba fokuserer blandt andet på at skabe mere åbenhed og samarbejde mellem fædrene og børnenes daginstitutioner, skoler, sportsklubben mm. for at skabe forståelse og mere åbenhed for at lade børnene indgå i sociale fællesskaber uden for familien. Fædrene klædes på til at forstå det danske samfund bedre, både hvad angår normer og regler, men fædrene guides også til, hvordan de er gode rollemodeller for deres børn, så de bliver godt klædt på til livet.