2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugens formål er at støtte flersprogede børn i alderen 3-8 år sprogligt, kulturelt og socialt, så de kan få en bedre skolegang og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Mange børn med etnisk minoritetsbaggrund kommer allerede fra skolestarten bagud i den danske folkeskole, fordi de ikke har haft mulighed for at træne deres danske sprogkompetencer hjemmefra. I 2 Timer om Ugen anerkender vi, at det er vigtigt for børn at have de rette forudsætninger for at lære dansk. Jo bedre sprogligt miljø, de vokser op i, jo hurtigere lærer de sproget.

Børn matches med frivillige

Vi tror på, at relationer er vigtige for at opnå de bedste resultater, og derfor matcher vi frivillige ildsjæle med et eller flere tosproget børn mellem 3-8 år. Vores frivillige bruger 2 timer om ugen sammen med barnet i minimum et halvt år for at øge barnets danskkompetencer og støtte barnets kulturelle, sociale og sproglige udvikling og konkret arbejder de frivillige henimod at børnene kommer godt igennem sprogvurderingen inden skolestart.

Det langsigtede mål er at give børnene en god skolestart og give dem færdigheder og selvtillid, der bidrager til, at de gennemfører en ungdomsuddannelse.