Frivilligt arbejde betaler sig!

En meget stor del af den danske befolkning bruger hele eller dele af deres fritid på frivilligt arbejde, og de frivillige indsatser er det sociale enzym, der binder det offentlige, det private og civilsamfundet sammen. I Fonden for Socialt Ansvar udfordrer vi de tænkemåder, som præger den gængse organisering af det frivillige arbejde. Vi ser de frivillige indsatser som en langsigtet investering, som gør en konkret og dokumenterbar forskel i det danske samfund.

Hvis frivillighed skal gøre en afgørende forskel, handler det ikke kun om at opfinde dybe tallerkener, men i lige så høj grad om at samarbejde på tværs og anvende tilgængelig viden til at vælge de bedste metoder.

Vi skal opdage, hvad der virker, så vi kan gøre mere af dette til gavn for alle. Her spiller Fonden for Socialt Ansvar en afgørende rolle.

[ Error ]