Bydelsmødre

80.000 kvinder lever i isolation. Bydelsmødre støtter og motiverer isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive samfundsborgere.

Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever et isoleret liv uden den nødvendige viden om det samfund, der omgiver dem. Kvinderne har udfordringer med det danske sprog og mistillid til systemet, herunder også skoler og daginstitutioner. Mange af kvinderne er så alene med alle dagligdagens udfordringer, at det kan få alvorlige konsekvenser for både dem selv, deres børn og familie samt for samfundet, ligesom mange af dem også er belastet af sociale, økonomiske og helbredsmæssige problemer.

Økonomer uden Grænser anslår, at omkring 80.000 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har brug for en Bydelsmor.

Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv

Det er svært for det offentlige at nå ud til disse kvinder, men det kan Bydelsmødrene. Bydelsmødrene kan skabe kontakt og en ligeværdig, respektfuld dialog, fordi de bor side om side, taler 56 forskellige sprog og kommer fra 41 forskellige lande, og fordi de har fælles historier, der vækker genkendelse og tryghed hos de kvinder, de hjælper.
På den måde kan Bydelsmødrene bygge bro mellem kvinderne og det omkringliggende samfund samt give den enkelte kvinde den information og støtte, hun har brug for, for at have kontrol og indflydelse over eget liv og beslutninger, hun mener, er de rigtige for sig selv, sin familie og sine børn.

Hvad er en Bydelsmor?

Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som motiverer isolerede kvinder til at blive stærke mødre og aktive medborgere i deres lokalsamfund. Indsatsen styrker kvinderne, deres familier og lokalsamfundet.
Der er i alt 42 grupper fordelt på 26 kommuner og har mere end 700 aktive Bydelsmødre.

Læs mere på Bydelsmødrenes hjemmeside