Vores samarbejdspartnere

Nedenfor er vores nuværende hovedsamarbejdspartnere og sponsorer opført. Vi er altid åbne overfor nye samarbejdsmuligheder, så kontakt os endelig på fonden@socialtansvar.dk eller ring på +45 7012 1232 for at høre mere om et kommende samarbejde.

DSB har været Hovedsamarbejdspartner i Natteravnene siden maj 2009. DSB er Danmarks største trafik operatør og er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Transport- og Energiministeriet.

Natteravne på arbejde har fri transport på samtlige strækninger på S-togsnettet, Fjern- og Regionalnettet samt på Kystbanen mellem Helsingør og Københavns Lufthavn, Kastrup.

Læs mere om DSB.

 

TrygFonden har været hovedsamarbejdspartner i Natteravnene siden maj 2004.

TrygFonden arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark og er en del af TryghedsGruppen.

Tryghedsgruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem bl.a. langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere om Trygfonden

 

Tuborgfondet er samarbejdspartner for Natteravnene. Tuborgfondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager frivillige ildsjæle i deres aktiviteter.

Samtidig udvikler og støtter Tuborgfondet større projekter og initiativer, der nytter erhvervsliv og civilsamfund tættere sammen, og som bidrager til at virksomheder lettere kan få en aktiv rolle i samspillet med de frivillige foreninger og organisationer.

Læs mere om Tuborgfondet

 

Egmont Fonden er en af vores tætte samarbejdspartnere.

Egmont Fonden har især fokus på indsatser til fordel for børn og unge.

Dette kommer bl.a. til udtryk gennem Egmont Fondens samarbejde med Bydelsmødrene om Småbørnsløftet, som har til formål at give alle børn i Danmark samme chancer for at trives, lære og udvikle sig.

Læs mere om Egmont Fonden

 


Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld er repræsenteret i hele Danmark og er stærkt integreret i lokalområderne.

Sol og Strand yder økonomisk støtte til Natteravnenes arbejde, og er er med til at sikre, at der kommer endnu flere Natteravne, der kan skabe tryghed for unge i nattelivet.

 

Læs mere om Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld

Bikubenfonden er hovedsamarbejdspartner for vores indsats Bydelsmødrene.

Bikubenfonden støtter bl.a. tværgående initiativer, hvor frivillige aktører og erhvervslivet mobiliseres til at støtte og hjælpe socialt udsatte grupper i Danmark.

 

Læs mere om Bikubenfonden

 

Realdania er en af Fondens gode samarbejdspartnere.

Realdania bl.a. støttet Fonden med en arkitektundersøgelse i forbindelse med Fondens drøm om at ”bygge” et NGO hus. Realdania støtter bl.a. projekter som skal bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og til at skabe livskvalitet for alle danskere.


 

Læs mere om Realdania

Det Obelske Familiefond er hovedsamarbejdspartner på Familieiværksætterne.

Det Obelske Familiefond er en erhvervsdrivende familiefond, som yder støtte til alment velgørende eller på anden måde almennyttige formål bl.a inden for frivilligt socialt arbejde, sociale formål og sundhed.

 

Læs mere om Det Obelske Familiefond

 

Augustinus Fonden har arbejdet sammen med Fonden for Socialt Ansvar i flere år.

Augustinus Fondens uddelinger koncentrerer sig om tre hovedområder: Kunst og kultur, viden og uddannelse og sociale indsatser.

 

Læs mere om Augustinus Fonden

 

Lauritzen Fonden var i 2015 været med til at kickstarte Fondens arbejde med at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område, hvilket primært skete gennem støtte af vores netværksarbejde.

Et af Lauritzen Fondens fokusområder er sårbare børn og unge, trivsel, trygge rammer og en sikker opvækst for udsatte i samfundet.

 

Læs mere om Lauritzen Fonden

 

Simon Spies Fonden er hovedsamarbejdspartner på LifeMap. Spies Fondens bestyrelses hjerter banker varmt for unge i gymnasiet.

Simon Spies Fonden støtter almennyttige formål eller almenvelgørende formål samt almen fremme af erhvervslivet. Desuden støttes personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder, har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde.

Læs mere om Spies Fonden

 

Villum Fonden og Velux Fonden er samarbejdspartnere for flere af Fonden for Socialt Ansvars indsatser.

Både Villum og Velux Fonden er stiftet af Villum Kann Rasmussen, manden bag VELUX vinduet. Fondene er almennyttige fonde, der støtter forskning, miljø, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Velux Fonden fokuserer desuden på at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.

Læs mere om Villum Fonden og Velux Fonden

 

OAK Foundation er en af Fonden for Socialt Ansvars tætte samarbejdspartnere.

OAK Foundations formål er især at støtte initiativer der støtter familier og kvinder og børn, som har været udsat for vold, overgreb eller andre former for krænkelser. Herudover støtter OAK Foundation initiativer til forbedring af udsattes vilkår samt udsatte børn og unge.

OAK Foundation har især støttet baba's arbejde. Desuden er OAK Foundation repræsenteret i Fonden for Socialt Ansvars bestyrelse.

Læs mere om OAK Foundation

 

De Forenede Dampvaskerier er en af Bydelsmødrenes tætte samarbejdspartnere.

De Forenede Dampvaskerierne støtter bl.a. Bydelsmødrenes indsats Kvinder i Job, som handler om at få flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i arbejde.

 

Læs mere om De Forenede Dampvaskerier

 

Center for Socialt Ansvar er en af Fonden for Socialt Ansvars samarbejdspartnere.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er et landsdækkende støtte- og udviklingscenter. Center for Frivilligt Socialt Arbejde bygger bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sektor ved bl.a. sikre adgang til relevant og ny viden om frivillligområdet og ved at fungere for videnscenter for både frivilligorganisationer, offentlige institutioner, fonde og det private erhvervsliv.

Læs mere om Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 

KMD er en af Fonden for Socialt Ansvars samarbejdspartnere.

KMD har ydet støtte i Fonden for Socialt Ansvars proces mod at blive mere digitale. Dette er bl.a. gjort gennem en større donation af hardware til alle Fonden for Socialt Ansvars indsatser.

 

Læs mere om KMD

 

Politiet er en tæt samarbejdspartier i flere af Fonden for Socialt Ansvars indsatser.

I forbindelse med starten af Natteravneforeningerne medvirker politiet med en orientering om politiets virke og ansvar og ikke mindst med gode råd til de nye Natteravne.

Desuden sidder politiet med i Natteravnenes styregruppe og Fonden for Socialt Ansvars bestyrelse.

Læs mere om Politiet

MyPressWire har stillet deres platform gratis til rådighed for Fonden for Socialt Ansvar og alle vores indsatser.

Med MyPressWire kan vi sørge for, at vores pressemeddelelser bliver sendt korrekt ud.
Vi kan derfor nemmere sikre, at Fonden for Socialt Ansvars budskaber spredes og når ud til de rigtige mennesker.


Læs mere om MyPressWire

Alle vores indsatser indgår i professionelle og tætte samarbejder med mange af de danske kommuner.

Læs mere om Danske Kommuner

Vores indsatser indgår i professionelle og tætte samarbejder med mange af de danske regioner.

Læs mere om Danske Regioner

Social- og indenrigsministeriet støtter indsatsen Bydelsmødre og har i 2015 i øvrigt udpeget Fonden for Socialt Ansvar til at være med til at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område.

Læs mere om SIM

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet støtter gennem Styrelsen for International rekruttering og Integration vores indsatser baba og Bydelsmødre.

Et af de tiltag, som Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet bl.a. har støttet er det fælles projekt "Mind the Democracy!" mellem baba og Bydelsmødre, som skal uddanne og informere etniske minoritetsdanskere om demokrati og medborgerskab.

Læs mere om UIBM

Rotary er en af Fondens betydningsfulde samarbejdspartnere gennem flere år. Rotary er et netværk som består af deres klubber, den internationale afdeling og deres fond. Sammen arbejder Rotary klubber, Rotary International og The Rotary Foundation for at få varige forbedringer i vores samfund og i hele verden.

Læs mere om Rotary

IKEA har etableret et tæt samarbejde med Bydelsmødrene om et uddannelsesforløb, som har til formål at hjælpe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund i job.

Læs mere om IKEA

IBM er samarbejdspartner til Bydelsmødrene og virksomheden bidrager gennem deres program ’On Demand Community’ med forskelligt frivilligt engagement som tager udgangspunkt i deres medarbejders evner og kompetencer.

Læs mere om IBM ’On Demand Community

Statens Museum for Kunst sidder i styregruppen hos Bydelsmødrene, og i maj 2016 lagde de hus til det globale arrangement Women Deliver.

Læs mere om Statens Museum for Kunst

KAB er en vigtig samarbejdspartner for Bydelsmødre på både lokalt og nationalt plan.

KAB er engageret på lokalt plan i de forskellige Bydelsmødre-grupper landet over. På natioanlt plan er KAB repræsenteret i Bydelsmødrenes styregruppe.

Læs mere om KAB

Center for Boligsocial Udvikling har lavet en evaluering af baba's arbejde og bl.a. undersøgt den virkning, som baba har og hvordan baba skaber konkrete positive ændringer i fædrenes liv.

Læs mere om CFBU


CHN Media hjælper med at fremme online synligheden for Fonden for Socialt Ansvar og alle vores indsatser.

Læs mere om CNH Media