baba - fordi far er vigtig

baba bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de bliver gode, aktive rollemodeller for deres børn og aktive deltagere i lokalsamfundet. Det forebygger kriminalitet, misbrug og radikalisering.

Vigtigheden af at fædre deltager i deres børns liv er gennem flere undersøgelser blevet kortlagt som helt fundamental for børnenes muligheder for at klare sig godt i livet. Alt for mange etniske minoritetsfædre, som er babas primære målgruppe, er ikke aktivt til stede i deres børns liv. De vil gerne. De har ressourcerne, men de har brug for støtte til at få sat dem i spil.

Hvis der ikke har været en aktiv far til stede som en god rollemodel i barndommen, er risikoen langt større for, at børn ender i kriminalitet, ingen uddannelse, fysisk og psykisk dårligt helbred, stof- og alkoholmisbrug – og radikalisering. Det kræver, at far tager et større ansvar i familien og bliver bedre til at samarbejde med systemet, herunder skoler og daginstitutioner.

baba samler fædrene og sætter fokus på deres ressourcer

Det er svært at samle indvandrerfædre på tværs af grupperinger over hele landet, men baba formår at få mange forskellige etniciteter til at samles i lokale fællesskaber og sammen reflektere og arbejde med deres roller som fædre.

baba opbygger tillid mellem fædre og lokale aktører og opbygger det stærke fællesskab, som er nødvendigt for at skabe de forandringer, vi ønsker for både fædrene, børnene og samfundet. baba styrker fædrenes tillid til deres egne evner som far og til systemet, og sikrer, at fædrene får ny viden om muligheder for deltagelse i deres børns liv.

babas frivillige nåede i 2017 ud til mere end 1.600 fædre i udsatte boligområder.

Læs mere på babas hjemmeside