Ældre

I Fonden for Socialt Ansvar er det særligt vores indsats Bydelsmødre, der har fokus på den ældre målgruppe. Mange etniske minoritetskvinder er ensomme og lever isoleret fra det danske samfund. Det gør Bydelsmødre op med.

Bydelsmødre

Bydelsmødre har et særligt fokus på ældre minoritetskvinder. De ældre minoritetskvinder føler sig ofte ensomme og mangler netværk, som rækker ud over deres familier. Bydelsmødrene driver ældregrupper, hvor kvinder kan mødes og være sammen med andre kvinder, som er samme sted i livet og som taler samme sprog. Hovedformålet er at skabe gode fællesskaber for kvinderne, hvor de bl.a. får viden om muligheder for aktiviteter i lokalsamfundet og lærer at agere selvstændigt.

I ældregrupperne undervises bl.a. i økonomi og budget, brug af mobiltelefoner og kontakt til det offentlige system og plejesektoren. De ældre kvinder ser det ofte som et tab af prestige og som et tegn på, at de har opdraget deres børn dårligt, hvis de behøver hjælp fra det offentlige system og i ældregrupperne arbejder Bydelsmødre for at denne forestilling manes til jorden.

De ældre kvinder i Bydelsmødre fungerer som aktive rollemodeller for andre ældre kvinder i deres lokalområder, og er med til at skabe positive forandringer for den enkelte kvinde.