Ensomhed

Ensomhed er en af de største udfordringer i Danmark, og et problem, som vi i alle vores indsatser arbejder for at løse på forskellig vis. Ensomhed er særligt udbredt blandt unge, ældre og etniske minoriteter, som alle er målgrupper vi arbejder aktivt med. At være en del af et socialt fællesskab er meget værdifuldt og med til at mindske følelsen af ensomhed og udenforskab.

Bydelsmødre og baba

I baba og Bydelsmødre når vi ud til etniske minoritetsmænd og -kvinder, som ikke har et socialt netværk i Danmark og derfor ofte føler sig uden for fællesskabet og isoleret fra det danske samfund. Årsagerne er blandt andet, at de mangler tilknytning til arbejdsmarkedet, de har begrænsede danskkundskaber og at de mangler viden om normer og regler i det danske samfund. Baba og Bydelsmødre bygger broen til det danske samfund.

LifeMap

Hver tiende ung mellem 16 og 24 år er ensom (Sundhedsstyrelsen, 2018) og det er et stort problem, at unge føler sig uden for fællesskabet og alene. I LifeMap er et af temaerne ensomhed. I små film fortæller andre unge om, hvornår de føler sig ensomme og hvad de har gjort for at komme ud af ensomheden. I LifeMap kan unge spejle sig i andre unges erfaringer og oplevelser og derved føle sig mindre alene. Desuden guider LifeMap de unge mod hjælp og støtte via forskellige tiltag, så de unge kan få vedledning og hjælp til problemerne, inden de vokser sig for store.