Familier og forældre

I Fonden for Socialt Ansvar arbejder vi på strategisk plan med at skabe gode, sunde familier med ressourcestærke forældre, som kan sikre deres børn en tryg og kærlig barndom.

baba

I familier med etnisk minoritetsbaggrund er far ofte ikke aktiv i forhold til børnene. I baba arbejder vi for at styrke farrollen, og vores hovedfokus er at flere fædre med etnisk minoritetsbaggrund skal være aktive, deltagende fædre og gode rollemodeller i deres børns liv. Der eksisterer en gensidig mistillid imellem etniske minoritetsfædre og de offentlige systemer, og det vil vi gerne til livs. Ved at styrke far, styrker vi hele familien – og ikke mindst børnene.

Natteravnene

Natteravnene passer på børn og unge i nattelivet og sikrer trygge og glade rammer i gadebilledet. Vores seneste kendskabsmåling fra 2018 viser, at 98% af forældre kender til Natteravnene, og at 90% af forældrene mener, at Natteravnene har betydning for trygheden i forhold til deres børn (Advice/Epinion, 2018).

Unge mennesker, som har en uvildig ressourcestærk voksen at læne sig op ad, hvis en situation tilspidser i nattelivet, føler sig trygge. Og tryghed er en af forudsætningerne for at trives i sit ungdoms- og voksenliv.