Effekt og evaluering

Download og læs evalueringer og undersøgelser af Fonden for Socialt Ansvar og vores indsatser.

Eksterne rapporter

VIVE, 2021: Effekter og resultater af de boligsociale indsatser – Landsbyggefondens 2011-14-midler
Evalueringsrapport af boligsociale indsatser, herunder Bydelsmødres effekt på kvinders uddannelsesgrad.
Download her

Pluss Leadship A/S og Bikubenfonden, 2020: "Evalueringsrapport af Kvinder i job 2017-2019"
Evalueringsrapport af det af to-årige pilotprojekt Kvinder i job
Download her

VIVE, 2019: "Familieiværksætterne (FIV): Kvalitativ evaluering af universelt forløb til førstegangsforældre"
Rapporten undersøger, hvilket udbytte førstegangsforældre i fire kommuner oplever i relation til at deltage i et familieiværksætterforløb.
Download her

Aarhus Universitet, 2019: "Familieiværksætterne: En Indledende Analyse"
Resultater fra indledende analyse af Familieværksætternes effekt hos førstegangsforældre i Aarhus Kommune.
Download her

Fyns Politi og Kredsrådet, 2019: "Trygt Natteliv"
Spørgeskemaundersøgelse om unge på ungdomsuddannelsers oplevede tryghed i nattelivet.
Download her

OAK Foundation Denmark, 2018: "Ekstern Evaluering af Fonden for Socialt Ansvars ansøgning om projektstøtte til projekt Frivillighed, Fællesskab og Innovation."
Ekstern evaluering af Fonden for Socialt Ansvar i forbindelse med ansøgning til OAK Foundation.
Download her

VIVE og RUC for Socialstyrelsen, 2018: "Understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde"
Rapport om understøttelse og udvikling af det frivillige sociale arbejde i Danmark, herunder Fonden for Socialt Ansvar.
Download her

Advice, 2018: "Natteravnene, kendskabsmåling"
Kendskabsanalyse af Natteravnene hos unge og deres forældre.
Download her

Hvidovre Kommune, 2018: "Statusnotat vedrørende Familieliv Hvidovre 2018"
Nedslagsevaluering på effekten af Familieiværksætterne i Hvidovre Kommune.
Download her

Center for Boligsocial Udvikling, 2017: "Evaluering af et læringsforløb for etniske minoritetsfædre"
Effektevaluering af baba med fokus på forandring hos fædrene.
Download her

Aalborg Kommune, 2017: "Årsrapport om forældrekruset Hånd om Barnet (Familieiværksætterne) i Sundhedsplejen"
Deltagernes oplevede udbytte af Familieiværksætternes forløb.
Download her

Økonomer uden Grænser, 2016: "Samfundsøkonomisk analyse af Bydelsmødrene"
Analyse af Bydelsmødres samfundsmæssige værdi.
Download her

Deloitte, 2015: "Evaluering af Bydelsmødrene"
Virkningsevaluering af det oplevede udbytte for frivillige bydelsmødre og de kvinder, de hjælper.
Download her

KORA, 2013: "Effektevaluering med fokus på både opfattelse, kendskab og forebyggende effekt "
Effektevaluering med fokus på opfattelse, kendskab og forebyggende effekt hos Natteravnene.
Download her

Center for Economic and Business Research, 2012: "Samfundsøkonomisk potentiale ved indførelse af Leksand-modellen i Danmark"
Analyse af Familieiværkætternes samfundsøkonomiske potentiale.
Download her

MHTConsult, 2012: "Brobygning og forebyggelse på frivillig basis"
Evaluering af Bydelsmødre indsatsen.
Download her

MHTConsult, 2011: "Dialog og Deltagelse - en grobund for medborgerskab"
Evaluering af Frederiksberg Kommunes integrationsprogram, herunder Bydelsmødre.
Download her

Københavns Kommune, 2011: "Komparativ rapport: Bydelsmødre København"
Komparativ evaluering af fire bydelsmødreprojekter i Københavns Kommune.
Download her

Center for Boligsocial Udvikling, 2010: "Projekt Bydelsmødre - en samlet evaluering"
Evaluering af Bydelsmødre i forhold til indsatsens overordnede målsætninger.
Download her