Vores vision og værdier

Fonden for Socialt Ansvar vil være en del af fremtidens velfærdssamfund og derfor arbejder vi målrettet for at skabe konkrete løsninger på samfundets udfordringer - det er vores vision og pejlemærke i alt, hvad vi foretager os.

For at realisere vores vision om at skabe konkrete løsninger på samfundets udfordringer er det vores mission at være med til at styrke infrastrukturen på det frivillige sociale område således at denne dels bliver mere bæredygtig og dels kan bidrage aktivt til samspillet mellem samfundets tre sektorer.

Hvis frivillighed skal gøre en afgørende forskel, handler det ikke kun om at opfinde dybe tallerkener, men i lige så høj grad om at samarbejde på tværs og anvende tilgængelig viden til at vælge de bedste metoder. Vi skal opdage, hvad der virker, så vi kan gøre mere af dette til gavn for alle.

Her spiller Fonden for Socialt Ansvar en afgørende rolle.

Frivillighed, der giver resultater, kræver et professionelt bagland. Derfor tror vi på fast grundfinansiering til drift af mindre professionelle sekretariater, som organiserer, støtter, evaluerer og dokumenterer de bedste af de frivillige indsatser.

Vores daglige arbejde er forankret i vores værdier, som er bærende i vores organisationskultur og grundstenene i alle vores indsatser. Vores værdier er:

Vi tager ansvar

Vi er omsorgsfulde

Vi er engagerede

Vi har altid overskud til andre