Bliv del af Fonden for Socialt Ansvar

Invitation til frivillige sociale indsatser

Er I en ambitiøs frivillig social indsats med et stærkt koncept, der bidrager til at løse en vigtig samfundsudfordring? Har I et solidt kendskab til jeres målgruppe og er dybt engageret i jeres kerneopgave? Og har I et ønske om at udvikle jeres indsats for dermed at hjælpe endnu flere?

I Fonden for Socialt Ansvar søger vi netop nu sociale indsatser og foreninger, der har lyst til at blive en del af et større fællesskab og indgå som indsats i fonden på linje med vores eksisterende indsatser, der i dag bl.a. tæller Bydelsmødre, Baba, 2 Timer Om Ugen og Natteravnene.

Vi tror fuldt og fast på, at vi står stærkere, når vi arbejder sammen for at løse sociale udfordringer. Og som en indsats hos Fonden for Socialt Ansvar vil I blive del af en voksende og visionær organisation med en klar strategi for et stærkere civilsamfund. Vi vil arbejde målrettet for, at jeres indsats med DNA’et i behold kan forankres og vokse i kraft af vores professionelle organisation, vores store netværk og mangeårige arbejde på det frivillige sociale område.

Som indsats i Fonden for Socialt Ansvar vil I bl.a. kunne trække på fælles administration, fundraising og kommunikation, og I får adgang til værdifuld faglig sparring med fondens dygtige medarbejdere og en kompetent ledelse, så I kan holde fokus på jeres kerneopgave.

Ansøg om at komme i et rugekasseforløb

Som en indsats i Fonden for Socialt Ansvar skal I være båret af frivillighed og have vist, at I kan skabe en forandring for målgruppen og samfundet. Der skal være et reelt potentiale til at skalere indsatsen, og I skal have et økonomisk ståsted, f.eks. en igangværende bevilling, som vi kan bygge videre på ved et eventuelt optag.

For at sikre en god proces for et eventuel optag i Fonden for Socialt Ansvar skal interesserede indsatser først deltage i et såkaldt rugekasseforløb. Her lærer vi hinanden at kende og sikrer grundlaget for, at vores gensidige forventninger og jeres ambitioner og drømme for indsatsen kan blive mødt og opfyldt.

Læs mere om Rugekassen og send en ansøgning via vores hjemmeside.

Kontakt os, hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål til et forløb i Rugekassen, er I meget velkomne til at kontakte chef for programudvikling Mikkel Hyldebrandt Jensen mikkel@socialtansvar.dk eller konsulent Camilla Overgård Nielsen camilla@socialtansvar.dk

Vi glæder os til at høre fra jer!