Ny strategi: Fonden for Socialt Ansvar øger sit fokus på brede samfundsudfordringer

Fonden for Socialt Ansvar har de seneste år udviklet sig fra primært at drive og udvikle en række succesfulde sociale enkeltindsatser, som f.eks. Natteravnene, Bydelsmødre og Baba, til at blive en stærk proaktiv samarbejdspartner for fonde og myndigheder ved at bidrage til løsning af konkrete samfundsproblemer. Med ny strategi sætter fonden udviklingen i nyt og højere gear og sætter særligt fokus på fem overordnede indsatsområder.

Fonden for Socialt Ansvar har en todelt rolle i den sociale sektor. På den ene side som platform for en række forskellige frivillige sociale indsatser, der hjælper sårbare og udsatte i hele landet, og på den anden side som national infrastrukturbygger. Som national infrastrukturbygger bidrager fonden gennem bl.a. netværk, videndeling og fagligt bofællesskab til at styrke den sociale sektor med mere bæredygtige rammer for små og mellemstore specialiserede frivilligorganisationer.

Med den nye strategi vil Fonden for Socialt Ansvar styrke sine samarbejder med uddelende filantropiske fonde og offentlige myndigheder om at løse konkrete samfundsproblemer; herunder at skabe bedre trivsel, tryghed og gode rammer for det aktive medborgerskab samt hjælpe udsatte og sårbare i uddannelse og beskæftigelse.

Adm. direktør Thit Aaris-Høeg siger: ”Den sociale sektor står i en brydningstid, hvor nye samarbejder og finansieringsmuligheder på tværs af det offentlige, det private og civilsamfundet ændrer spillereglerne. Det er i fællesskab, vi kan udvikle nye løsninger på de udfordringer, samfundet står over for – og vi vil med vores nye strategi sætte ekstra kraft og fokus på de områder, hvor vi skaber resultater. Det gør os til en stærkere samarbejdspartner for andre, der arbejder med samme mål.”

Strategien har følgende indsatsområder:

  • Stærke familier
  • Bedre integration
  • Aktivt medborgerskab
  • Trygt ungdomsliv
  • Social infrastruktur

”I Fonden for Socialt Ansvar stiller vi os selv den opgave at skabe de bedste tilbud til sårbare og udsatte ved at bidrage til at samle den frivillige sociale sektor og understøtte det offentlige system og bidrage til fondenes katalytiske strategier. Jeg håber, vi med det strategiske fokus kan bidrage til at hjælpe mange flere, for med en stærk professionalisering og forankring af dygtige specialiserede frivillige sociale organisationer kan vi skabe stor værdi til samfundet,” afslutter Thit Aaris-Høeg.

Hent pixi-udgave af strategien

Kontakt

Thit Aaris-Høeg, adm. direktør, 3050 1228, thit@socialtansvar.dk

Jacob Møller Overgaard, chef for kommunikation, 5071 6781, jacob-m@socialtansvar.dk

Fakta:

Om Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond. Fonden har ingen egen formue men driver og udvikler frivillige sociale indsatser på baggrund af midler fra erhvervsliv, fonde og myndigheder. Fonden for Socialt Ansvar arbejder også som infrastrukturbygger på det frivillige sociale område og har som den eneste private aktør modtaget støtte til dette arbejde af de siddende regeringer siden 2018.

 

Læs mere på www.socialtansvar.dk